VÄLGÖRENHETSARBETE
Av: Koranstudiegruppen

UHURU NELI ungdoms- och barnhem

Uhuru Neli Youth and Children Home (UNYCH) är en registrerad icke-statlig organisation i Tanzania (referensnummer 00NG0/00004402) vars vision är att skapa ett samhälle där varje barn och ungdom har möjlighet att leva ett tillfredställande och meningsfullt liv. Organisationens uppdrag är att ge en bra uppväxt till barn och ungdomar i nöd genom att ge dem en trygg och utvecklande miljö där de kan få sina grundbehov tillfredställda samt utbildning, färdigheter och vägledning som kan hjälpa dem att få en önskvärd framtid.

Sedan UNYCH officiellt registrerades i 2011 har den hjälpt mer än 70 barn från Morogoro regionen, varav många har fått arbete, startat företag och fullgjort olika grader av utbildning. Arbetet drivs av Cecilia Mfuko som har tagit hand om missgynnade barn sedan hon i 1975 efter att ha fått sin första lön började betala skolavgifter för James Lunyungu, en pojke som levde i fattigdom.Organisationens mål är att:

  • Ge kärlek, mat, logi, kläder, utbildning, rent dricksvatten, läkarvård och karriärsmöjligheter till föräldralösa, fattiga och nödställda barn
  • Förbättra tillgången till utbildning för underpriviligerade barn, genom att skapa en sponsorsprogram
  • Hjälpa barn som inte är akademiskt lagda att få tekniska färdigheter som kan hjälpa dem att försörja sig själva i framtiden
  • Hjälpa unga som har genomgått utbildning att få anställning eller starta företag
  • Skapa goda villkor för barnen som får hjälp av UNYCH att utveckla en god ansvarsförmåga och ledarskapsegenskaper
  • Erbjuda en atmosfär där barn som saknar biologiska föräldrar känner och vet att de tas om hand och får kärlek av andra

Idag har UNYCH 23 barn som genomgår olika nivåer av skolgång och träning. Organisationen har köpt en mark i Morogoro och har nästan byggt färdigt dess center. Byggnaden är tänkt att både användas för barnens logi och som en träningscenter där unga kan utveckla färdigheter. Organisationens kortsiktiga mål är att bygga klart centret, anställa kompetent personal, använda marken så att centret blir självförsörjande genom att odla mat, köpa mjölkkor, installera en regnvattentank och starta en fågeluppfödning, och skapa en sponsorskaps- och volontärsprogram.

Koranstudiegruppen stödjer Uhuru Neli ungdoms- och barnhemmet genom donationer som skickas varannan månad. Vill du bidra till vår insamling? Kontakta oss via den här formulären.

Benevolent Hearts Charity

Benevolent Hearts Charity är en välgörenhetsorganisation med tillstånd från det palestinska inrikesdepartementet som ger bistånd och stöd till fattiga familjer och barn i Gaza. Den har sitt säte i Rafah i södra Gaza remsan och drivs av initiativtagaren Wagdy Nahad.Organisationens mål är att:

  • Erbjuda materiellt och psykiskt stöd samt mentorskap till marginaliserade grupper i samhället
  • stödja fattiga familjer genom att starta små företag för dem
  • Sätta särskilt fokus på att stötta barn och ungdomar till att utveckla sina talanger och kreativitet
  • Att utveckla de sociala relationerna i det Palestinska samhället och arbeta med att erbjuda grundläggande hjälp till fattiga och marginaliserade grupper som befinner sig i kris

Benevolent Hearts Charity brukar bland annat dela ut mat, vinterkläder, skolväskor och hjälpa familjer med läkarkostnader.

Läs mer om organisationen på deras Facebook sida:
https://www.facebook.com/Compassionatehearts4Gaza


Koranstudiegruppen stödjer Benevolent Hearts Charity genom donationer som skickas varannan månad. Vill du bidra till vår insamling? Kontakta oss via den här formulären.